Chcete se konečně naučit hospodařit s penězi


KlidnÄ› si to pÅ™iznáte, že prostÄ› neumíte hospodaÅ™it s penÄ›zi. NÄ›jak Vás to prostÄ› nikdo nenauÄil. VÅ¡echno co vydÄ›láte, vÄ›tÅ¡inou taky okamžitÄ› utratíte. PÅ™itom rozhodnÄ› nemáte malý plat. Chcete to zmÄ›nit. Nejspíš budete muset vyhledat nÄ›jakého odborníka pÅ™es peníze. FinanÄní poradce Vám zaruÄenÄ› pomůže. Toužíte mít jednoho dne vlastní bydlení. Nebylo by Å¡patné, kdyby Vám VaÅ¡e peníze vydÄ›lávaly. Jenom to prostÄ› neumíte zařídit. S vhodným pomocníkem vÅ¡e nastavíte tak, že si vÅ¡echny své sny v této oblasti budete postupnÄ› plnit.

Jak zvládnout splácet hypotéku, když žena je na mateřské

Peníze jste nikdy moc neÅ™eÅ¡il. Nebyl k tomu důvod. VydÄ›lával jste sluÅ¡nou Äástku a VaÅ¡e manželka mÄ›la na ženu taky dobrý plat. Rozhodli jste se tedy pro nákup vlastního bydlení. Hypotéka byla nutná. Splátky nebyly nejnižší, ale nebyla to žádná hrůza. Ze dvou sluÅ¡ných platů se to zvládnout dalo. Jednoho dne se VaÅ¡e rodina rozrostla o dalšího Älena a nastaly bohužel problémy. FinanÄní poradce Vám v takovém případÄ› zaruÄenÄ› pomůže. Nastaví vÅ¡e takovým způsobem, aby se VaÅ¡e rodina nedostala do problémů.

18. 11. 2022 | Komentáře uzavřeny