Péče o děti a všechny jejich potřeby


Narozením dítÄ›te zaÄíná nikdy nekonÄící maratón starostí a péÄe, ale také radostí a úspÄ›chů. VidÄ›t, jak dítÄ› roste, jak se rozvíjí, jak se zlepÅ¡ují jeho motorické schopnosti i myÅ¡lenkové dovednosti, jak se uÄí chodit, mluvit, jíst, samo oblékat a tak dále a tak dále. A pak nastane ten další krok, ten pÅ™elomový okamžik, kdy dítÄ› zamíří do své první vzdÄ›lávací instituce. MateÅ™ská Å¡kolka Praha nabídne vaší ratolesti inspirující a podnÄ›tné prostÅ™edí, ve kterém bude moci své schopnosti a dovednosti dále rozvíjet. ZapoÄne se také velmi důležitý proces socializace mezi své vrstevníky, kterých bude mít ve Å¡kolce dostatek. Je to důležitý krok smÄ›rem k samostatnosti dítÄ›te, to vÅ¡ak neznamená, že by rodiÄe mÄ›li na výchovnou roli zanevřít.

Vyberte si naše služby a budete spokojeni

Bohužel totiž relativnÄ› velké procento rodiÄů pÅ™enechává výchovnou roli jen na instituci Å¡kolky, a to není dobÅ™e. Nezanedbávejte spoleÄný Äas, který vám byl dán. PozdÄ›ji toho budete velmi litovat. VÄ›nujte se svým dÄ›tem a spolupracujte se Å¡kolkou, odmÄ›nou vám bude malý Å¡ikovný rošťák Äi princezna, co se ve svÄ›tÄ› neztratí.

4. 3. 2023 | Komentáře uzavřeny