Světelné zdroje

Při základním dělení jde o zdroje přírodní a umělé, člověkem vytvořené. Prvním přírodním zdrojem, který se člověku vybaví, je slunce. Vedle něj jsou dalšími primárními přírodními zdroji světla hvězdy, které světlo skutečně vytvářejí, sekundárním zdrojem je měsíc, ten světlo odráží. Dále pak jde o chemické reakce, biologické zdroje a tektonické jevy. Jedněmi z nejznámějších zdrojů světla jsou elektrické výboje, které vytváří elektrický proud v plynech, jde o elektrický oblouk, výboj a blesk.
chlapec brýle světlo
Typickými umělými zdroji jsou žárovky, ty pracují na principu teplotního záření. Nejrůznější zářivky a výbojky pracují na principu elektrického výboje v plynech nebo parách kovů. Luminiscenci využívají při svícení Led diody. Zajímavostí je, že Led dioda, svítící na pohled bíle, ve skutečnosti svítí současně červeně, zeleně a modře. Aditivním směšováním těchto tří základních barev dochází k vyvolání dojmu světla bílé barvy.
Princip teplotního záření je využíván nejčastěji u klasické žárovky, kde je však velký podíl energie vyzářené v podobě tepla. Některé, zvláště silnější žárovky mnohdy vyzařují velké množství tepla, tzv. topí. Účinnost přeměny jiné energie na světlo není v porovnání s jinými principy příliš vysoká. Proto jsou stále častěji využívány zářivky, výbojky a Led osvětlení. Díky nízké spotřebě elektrické energie a velké variabilitě barevných světel jsou využívány při osvětlování interiérů, v automobilovém, ale i například v zábavním průmyslu.
světlo barvy
Chemická světla využívají přeměny chemické energie na světelnou. Nejsou tedy závislá, jako naprostá většina světel, na zdroji elektrické energie. Chemiluminiscence stojí i za světélkováním známých světlušek i některých ryb, hub a hnilobných bakterií. Jejím produktem je takzvané studené světlo. Teplé světlo, pro lidské oko mnohem příjemnější a snesitelnější po delší dobu, je produkováno plamenem nebo rozžhaveným tělesem.

15. 12. 2019 | Posted in: Produkty | Komentáře uzavřeny