Inovace jsou nezbytnou součástí podnikání

V první řadě je důležité vysvětlit, co vlastně slovo inovace znamená. Inovaci lze vysvětlit jako jistou pozitivní změnu produktu, kterou spotřebitel vnímá a rozezná. Inovace může probíhat formou zdokonalování stávajících produktů nebo vývojem naprosto nových produktů. Vymýšlení nových produktů je však neustále složitější, protože děr na trhu stále ubývá. Nový produkt je originálním produktem, který firma vyvine prostřednictvím vlastního výzkumu nebo vývoje. Rozlišujeme 3 typy inovovaných produktů –

cíl

·         Nové výrobky – jsou naprostým objevem, jedná se o něco, co na trhu zatím není.
·         Výrobky, které jsou zlepšenou variantou stávajících produktů.
·         Analogické výrobky, které rozšiřují sortiment stávajících výrobků o novou barvu, vůni, příchuť či velikost.

Vývoj nových produktů probíhá v rámci určitého procesu, který by měl zahrnovat následující kroky –

1) V první řadě je potřeba hledat nové nápady na inovace produktů. K tomu je potřeba vypracovat analýzu vlastností stávajícího produktu, na základě které lze následně vymýšlet jeho nové varianty. Výbornou metodou pro tuto činnost je tzv. brainstorming, v rámci kterého skupinka osob sděluje své nápady. Tato metoda je totiž založená na faktu, že víc hlav, víc ví.

2)Následně je nutné nápady posoudit a vyřadit ty, které nejsou realizovatelné. Zbylé nápady je potřeba detailněji rozpracovat.

3)Poté následuje vytvoření propracované koncepce zvažovaného inovovaného produktu, kterou je nutné ověřit u potenciálních spotřebitelů.

4) Na základě ekonomické analýzy je potřeba vyhodnotit potenciální trh prostřednictvím zjištění předpokládaného prodeje, nákladů a zisku.

nápad

5) Jestliže je myšlenka i nadále považována za přijatelnou, vyvine se prototyp, který je potřeba prostřednictvím výrobkových a tržních testů ověřit.

6) Poslední fáze zahrnuje uvedení nového výrobku na trh. Jedná se tedy o komercionalizaci výrobku, která zahrnuje zjištění kdy, kde, komu a jakým způsobem bude výrobek nabízený.

24. 11. 2017 | Posted in: Produkty | Komentáře uzavřeny