Internet jako součást vzdělávání

Současná doba klade velmi vysoké požadavky na vzdělávání. Není to jen formální vzdělání v rámci středních a vysokých škol, jedná se také o neformální vzdělávání formou různých kurzů. Nezáleží jen na nejvyšším ukončeném vzdělání, ale samozřejmě také na šíři vzdělání.
Možností k vzdělávání je celá řada a samozřejmě nemalý potenciál nabízí také internet.
kurz školení
Internet využíváme samozřejmě i v rámci tradiční výuky. Komunikujeme s učiteli běžně prostřednictvím e-mailu a dokonce i sociálních sítí. Učitelé nám tímto způsobem předávají podklady a my zasíláme vypracované práce. Jedná se ovšem o spíše sekundární využívání internetu.

Internet může být ovšem i primárním zdrojem vzdělávání. Internetové vzdělávání se odborně jmenujee-learning. Vzdělávání prostřednictvím internetu může probíhat různými způsoby. My si představíme tři nejzákladnější
 

E-learning

1.      On-line školení – jedná se o placené školení, které je určeno pro omezený okruh posluchačů. Někdy může probíhat dokonce jen pro jediného studenta. Jedná se o interaktivní způsob, kdy dochází k aktivnímu zapojení žáka, tak jako by byl osobně přítomen. Typickým příkladem je například on line výuka jazyků prostřednictvím skypu. On-line školení ovšem mohou probíhat také na zakázku zaměstnavatele.

2.      Webinář –  (spojení web a seminář) – proti tomu webinář je určen širokému okruhu posluchačů a ve většině případů (ovšem ne vždy) se jedná o bezplatnou záležitost. Princip je podobný jako u on line školení, jedná se o oboustrannou interaktivní záležitost, kdy se posluchač zapojuje aktivně do výuky.
tlačítko webináře
3.      Webcast – trochu odlišný proti webináři je webcast. Tento termín se u nás zatím příliš nerozšířil, ale jedná se o termín běžně užívaný v anglosaských zemích a mnoho webcastů jsou u nás mylně nazývány webináři. Oproti webinářům se ovšem nejedná o interaktivní záležitost, protože webcast je realizován pouze ze strany přednášejících ke studentům.

19. 10. 2016 | Posted in: Www | Komentáře uzavřeny