Muži, kteří zbořili hradby

Kteří muži byli nejvýznamnější? Nejchytřejší? Nejmocnější? Nejzajímavější? Nejvíce tvůrčí? Určitě bychom mohli sestavit skutečně nebývalé množství žebříčků. O jeden se právě nyní pokusíme. Jedná se o desítku mužů, kteří prolomili v dané době hradby předsudků, zbořili mýty a změnili tvář lidstva.
 

Změnit věci stávající

·         Sokrates– antický filozof, který nenapsal jediné slovo a přesto vstoupil do historie. Nepochybně zásluhou svého žáka slavného filozofa Platóna. Jeho význam pro světovou filozofii je v tom, že položil základy kritického myšlení.
sokrates socha
·         Julius Caesar– slavný vojevůdce, který zbořil ve starověkém Řimu staré republikánské pořádky a položil základy pro budoucí římské císařství, ačkoli se sám císařem nikdy nenechal korunovat. Stal se vzorem pro mnoho ctižádostivých vůdců.

·         Ježíš Kristus– žid, který se postavil proti starozákonní necitlivosti. Starozákonní moto: oko za oko, zub za zub vyměnil za příkaz lásky miluj bližního svého jako sebe sama a udeří-li tě někdo na jednu tvář, nastav mu i druhou.  Není to o slabošství nechat se doslova bít, je to o tom říci jasné ne spirále agresivity.

·         Avicena neboli Ibrahim Ibn Síná  byl perský lékař, vědec a filozof, který je považován za otce moderní medicíny.  Byl nejen významný lékař, jehož věhlas byl známý až v Evropě, ale také významný filozof a vědec, který patřil do takzvané zlaté éry islámu.

·         Martin Luther– původně katolický řeholník. Již před Lutherem bylo mnoho mužů, kteří kritizovali katolickou církev, nicméně byl to Luther, který založil protestantismus a stal se tak církevním reformátorem.

·         Charles Darwin– přírodovědec, který zbořil mýty o biblickém vývoji světa prostřednictvím své slavné knihy O vzniku druhů přírodním výběrem, ve které rozvinul svou teorii přirozeného výběru. Stal se zakladatelem evoluční biologie.

·         Karel Marx– německý filozof,  teoretik dělnického hnutí a kritik klasické ekonomie. Jeho vliv byl natolik silný, že svým dílem dal podnět k vzniku celé řady politických směrů, z nichž bohužel mnohé byly vyloženě totalitní
Karel Marx
·         Sigmund Freud– lékař-neurolog a psychiatr, zakladatel psychoanalýzy. Muž, který strhl roušku ze sexuálních tabu tím, že hledal skrytou symboliku jako příčinu neurotických poruch. Jeho vliv je zásadní nejen pro psychologii a psychiatrii, ale také pro umění.

·         Mahátma Gándhí– původně právník, který měl nakročeno na slibnou kariéru a který skončil jako významný politický i duchovní vůdce. Jeho jméno si spojujeme zejména s bojem za svobodnou Indii. Byl to ovšem boj na principu tzv. áhinsá. to znamená systém nenásilí.

·         Martin Luther King– muž, který je výrazně spjatý s bojem proti xenofobii v Americe. Tento baptistický kněz bojoval mírovými prostředky proti segregaci černošského obyvatelstva. Zemřel při atentátu.

26. 9. 2016 | Posted in: Muži | Komentáře uzavřeny