Výkopové práce jsou základem pro stavební výstavbu

Na co se musí dbát

Likvidace odpadu a zeminy – U provádění výkopových prací je třeba rozlišovat, s jakým materiálem přijdou pracovníci do styku. Jestliže se jedná o suť nebo odpadní podloží, musí se s ním nakládat jako s odpadem a nechat ekologicky zlikvidovat. Solidní firma https://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/ se o tento krok postará sama. Jestliže půjde o kvalitní zeminu, tu lze odvážet na skládku bez zvláštních ekologických zásahů a opatření.

bagr

Bezpečnost – Jestliže se provádí ručně kopané jámy se svislými stěnami, musí být u hloubek nad 130 cm nebo 150 cm (dle zastavěnosti území) zajištěny ochranným pažením. Je to z toho důvodu, aby nedošlo k zasypání pracovníka uvnitř pracovního prostoru. Může se to zdát jako malicherný nesmysl, zvláště jde-li pouze o zasypání dolních končetin, ovšem mnohé případy z praxe prokázaly, že značný tlak zeminy na zasypané nohy může způsobit vznik krevní sraženiny, ucpání cévy a následné úmrtí.

Zemní práce – společnost zajišťující výkopové práce by měla v obdobném rozsahu zajistit i práce zemní, tedy rozvody a pokládku kanalizační soustavy, vodovodního a plynového potrubí, případně elektroinstalačních inženýrských sítí.

Dostupnost – dostupnost provádění práce související s hloubením zeminy je rovněž základním předpokladem, firma musí být schopná zajistit jak strojní hloubení, tak i ruční, zejména tam, kde je nasazení těžké stavební techniky obtížné nebo dokonce vyloučené.

stroj

Druhy činností

Zákazník, který se obrací na specializovanou firmu, si může nechat provést výkopy v souvislosti s:
Kabelovými rozvody – jsou to všechny úzké rýhy pro kabelová elektrická vedení.
Základového pásu – při výstavbě domů a technických objektů, a to jak ručně, tak i strojně.

Šachty a žumpy – septiky, kanalizační svody, technické šachty.
Plynové přípojky – pro samotné vedení i pro tlakový regulátor a měřicí techniku.
Vodovodní přípojky – jako součást inženýrských sítí nebo i samostatně.
Drenáž – pro odvod vlhkosti od objektu nebo umělé zavlažování.
Studna – je známo, že kopané studny mívají kvalitnější vodu, která není příliš tvrdá, jde totiž o vodu podpovrchovou.
Bazén – pro zapuštěné bazény je třeba vytvořit přípravné práce značného rozsahu a provést výsypku zpevňující vrstvou štěrku a písku.

12. 12. 2018 | Posted in: Kultura | Komentáře uzavřeny