Elektronická evidence tržeb

I když elektronická evidence tržeb už platí od prosince loňského roku (zatím tedy ještě ne pro všechny živnostníky a podnikatele, např. pro kadeřnice by tento zákon měl začít platit až v březnu roku 2018), spousta lidí dodnes neví, o co přesně se vlastně jedná.

Hlavním smyslem zavedení elektronických evidencí tržeb je především zabránění daňových úniků, tzn., že podnikatel musí zaznamentat KAŽDOU přijatou tržbu. Zejména u menších prodejen a hlavně na vesnicích se lidi mohli zpočátku setkat s problémy, protože např. u příslušníků rodiny nebo známých tak dosud nečinili.

Pro dodržování elektronické evidence tržeb si museli podnikatelé zakoupit také tzv. EET pokladny, i když jde u nejlevnějších o částku zhruba tři tisíce korun, hlavně menší podnikatelé měli nejvíce výmluv, jak velký je to výdaj apod., každá pokladna musí mít připojení k internetu.

Jak vlastně EET pokladna funguje?
Např. v restauraci se klasicky přijímají objednávky, rozdíl je při placení (platí pro hotovost i kartu), zařízení se nejdříve spojí se systémem ministerstva financí a od něj dostane účtenka přidělen tzv. fiskální identifikační kód, který Vy jako zákazník máte na účtence.

Mnoho podnikatelů mělo EET pokladny ještě před jejich uzákoněním, pro ty žádná změna nenastane, jen proběhne ještě spojení se systémem ministerstva vnitra, což nikdo téměř nezaznamená, je to otázka pár sekund.
Podnikatelé zpočátku na elektronickou evidenci tržeb pouze nadávali, ale naši ministři jak na jednu stranu tohle zpřísnili, na stranu druhou zase snížili DPH, např. u jídel v restauraci z 21 na 15 procent, vláda také uvažuje u piva stanovení daně pouze 10 procent.

Současné zavedení elektronických evidencí tržeb by tedy spolu se snížením DPH nemuselo podnikatele „nutit“ k jejímu obcházení jakýmkoliv způsobem.

Spousta podnikatelů ještě před zavedením elektronické evidence tržeb tvrdilo, že zaručeně zkrachují, je to ale opravdu jejím zavedením? Není to spíše ukázka toho, že vlastně při „poctivém“ podnikání vlastně nejsou schopni se na trhu udržet?

Jak už bylo uvedeno výše i když např. kadeřnice a další svobodná povolání mají spadat až do třetí fáze elektronické evidence tržeb (březen 2018), měli by si tito podnikatelé dát pozor, pokud ve své provozovně mají ještě doplňkový prodej, třeba vlasové kosmetiky, jde už o maloobchodní prodej a ten spadá do fáze druhé (březen letošního roku).

7. 2. 2017 | Posted in: Www | Komentáře uzavřeny

Internet jako součást vzdělávání

Současná doba klade velmi vysoké požadavky na vzdělávání. Není to jen formální vzdělání v rámci středních a vysokých škol, jedná se také o neformální vzdělávání formou různých kurzů. Nezáleží jen na nejvyšším ukončeném vzdělání, ale samozřejmě také na šíři vzdělání.
Možností k vzdělávání je celá řada a samozřejmě nemalý potenciál nabízí také internet.
kurz školení
Internet využíváme samozřejmě i v rámci tradiční výuky. Komunikujeme s učiteli běžně prostřednictvím e-mailu a dokonce i sociálních sítí. Učitelé nám tímto způsobem předávají podklady a my zasíláme vypracované práce. Jedná se ovšem o spíše sekundární využívání internetu.

Internet může být ovšem i primárním zdrojem vzdělávání. Internetové vzdělávání se odborně jmenujee-learning. Vzdělávání prostřednictvím internetu může probíhat různými způsoby. My si představíme tři nejzákladnější
 

E-learning

1.      On-line školení – jedná se o placené školení, které je určeno pro omezený okruh posluchačů. Někdy může probíhat dokonce jen pro jediného studenta. Jedná se o interaktivní způsob, kdy dochází k aktivnímu zapojení žáka, tak jako by byl osobně přítomen. Typickým příkladem je například on line výuka jazyků prostřednictvím skypu. On-line školení ovšem mohou probíhat také na zakázku zaměstnavatele.

2.      Webinář –  (spojení web a seminář) – proti tomu webinář je určen širokému okruhu posluchačů a ve většině případů (ovšem ne vždy) se jedná o bezplatnou záležitost. Princip je podobný jako u on line školení, jedná se o oboustrannou interaktivní záležitost, kdy se posluchač zapojuje aktivně do výuky.
tlačítko webináře
3.      Webcast – trochu odlišný proti webináři je webcast. Tento termín se u nás zatím příliš nerozšířil, ale jedná se o termín běžně užívaný v anglosaských zemích a mnoho webcastů jsou u nás mylně nazývány webináři. Oproti webinářům se ovšem nejedná o interaktivní záležitost, protože webcast je realizován pouze ze strany přednášejících ke studentům.

19. 10. 2016 | Posted in: Www | Komentáře uzavřeny

Internet versus vynález tisku

S trochou nadsázky bychom mohli říct, že vynález internetu je do jisté míry srovnatelný s vynálezem tisku. Obojí totiž představuje revoluční vynález, který má hluboký vliv na život lidského jednotlivce. Obojí představuje zásadní revoluci. Obojí mělo ve svých počátcích své vášnivé odpůrce i nadšené zastánce. Tisk a internet přinesly velký potenciál i celou řadu dalších rizik. Tisk a internet přináší vzdělanost, dostupnost informací, ale také určité riziko masovosti, zneužívání a podobně. Pojďme si srovnat zápory a klady tisku i internetu.

Samozřejmě si již v úvodu je třeba si uvědomit, že samozřejmě zde to není o diskuzi, zda je tisk a internet dobrý či nikoli. Svět bez pokroku by byl nepředstavitelný. Svět vzdělanosti by bez tisku i internetu byl nemyslitelný, protože jak tisku, tak internetu vděčíme za to, že určité vědomosti se staly dostupné i pro běžné lidi. Obojí mělo pro lidstvo obrovský, přelomový a zcela zásadní význam. Jedná se spíše o zamyšlení, že když se z dobrých sluhů stanou páni nad našimi životy, může to přinášet určitá rizika.
 typ písma

Tisk

Pozitiva
·         knihy přestaly být výsadou bohatých lidí, ale staly se dostupné i méně movitým lidem
·         díky tištěným knihám docházelo k rozvoji vzdělání
·         k lidem se dostávalo mnohem více objektivních informací
·         zvýšení kvality života díky tomu, že člověk získal podstatně více prostoru k osobnímu rozvoji
 
Negativa
·         samozřejmě, že dostupnost knih nevedla zdaleka jen k rozvoji vzdělání, ale především k zálibě v laciném a nekvalitním braku v mnoha podobách
·         dostupnost tisku časem vedla k ideologickému zneužívání, k propagaci lží a dalším nežádoucím jevům
·         větší sklony k zahálce
 internet v notebooku

Internet

Pozitiva
·         dostupnost informací, které se dříve obtížně sháněly (informace o spojích, službách, školách atd.)
·         nákup přes internet
·         propojení celého světa, což se stalo neocenitelné pro lidi, kteří mají své blízké na druhém konci světa
·         nové podnikatelské příležitosti
·         nové prostory pro kreativitu

Negativa
·         závislost na internetu (netholismus)
·         kyberšikana
·         vyhledávání povrchních vztahů
·         sociální izolace

| Posted in: Www | Komentáře uzavřeny