Narcismus: Já, já, já, jenom já!

Láska sama k sobě nemusí značit jenom mravní úpadek nebo přečin proti lidskosti, který bude ít za následek zkázu.

„Legenda praví“:
Podle starých řeckých bájí a pověstí byl Narkissos tedy Narcis syn boha Kéfísta a nymfy Leiropé, ale podle jiné legendy to byl zase syn bohyně měsíce, Seléne. Tento mladík byl tak krásný, že mu nadbíhaly ženy i muži, Narcis však všechny odmítal, protože mu nikdo nebyl dost dobrý. Narcis se v sobě shlédl natolik, že opovrhoval láskou nymfy Echó. Za trest ho nymfa zaklela tak, aby se zamiloval do svého odrazu na hladině jezírka. Narcis byl láskou k sobě samému tak oslepen, že když chtěl svůj odraz políbit, utopil se ve studánce, v níž svůj odraz shlížel.

Od té doby je slovo Narcis nebo tvar narcismus označován jako ješitná láska, přemrštěná samolibost a pocit nadřazenosti nad ostatními. Jedná se o negativní vlastnost.

Příznaky narcismu

Narcismus ale není jenom souhrn některých vlastností, avšak také choroba, a to podle mezinárodní klasifikace chorob. Abyste mohli být diagnostikování chorobným narcismem, musíte mít minimálně čtyři z následujících znaků.

1.       Máte obrovitánskou představu o velikosti vlastní osobnosti. Vlastní úspěchy přeceňujete a očekáváte, že vás všichni budou považovat za nejlepšího, za vítěze, avšak vaše výsledky tomu neodpovídají.

2.       Jste naprosto pohlceni představami o vlastní kráse, moci nad jinými. Představujete si sama sebe jako vládce a jste si vědomi vlastní nedotknutelnosti.

3.       Věříte, že jste zvláštní, vaše jedinečnost nemůže být nikým pochopena, a proto musíte být vždy speciální. Uznáváte jenom velice vážené a vysoko postavené instituce nebo lidi.

4.       Máte nekonečnou potřebu po obdivu.

5.       Máte neochvějné představy o tom, že si zasloužíte všechna privilegia, aniž byste se o ně museli snažit. Jste si jistí, že se vám musí dostávat zcela zvláštního jednání. Každé vaše přání musí být ostatním rozkazem.

6.       Nemáte přátele, jenom lidi, které využíváte k vlastnímu prospěchu. Necháváte si v blízkosti pouze lidi, kteří jsou vám užiteční, ale nikoho z nich nepovažujete za blízkého přítele. Nikomu z nich nevěříte, protože jste přesvědčení, že vám jenom závidí.

7.       Chybí vám empatie. Nedokážete se vžít do jiných lidí, neumíte rozpoznat potřeby druhých a nejevíte žádný zájem na tom ostatním pomoci.

8.       Jste posedlí závistí nebo jste přesvědčeni o tom, že všichni závidí vám.

9.       Jste arogantní, náladoví a přespříliš zpupní. Neumíte se podvolit jiným než vlastním rozhodnutím.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
30. 11. 2016 | Komentáře uzavřeny